English / Nederlands

Welkom op de website van het Alumni Netwerk Epithera

van de Disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie
van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

Doelstelling
Het Alumni Netwerk Epithera is opgericht met als doel persoonlijke en zakelijke contacten te stimuleren tussen (voormalige) promovendi van de disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie. Ieder jaar zal een evenement worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten.

Jaarlijks evenement 2008
Klik hier voor foto's

Hoe lid te worden
Het lidmaatschap staat open voor iedereen die hun doctorstitel bij de disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie hebben behaald, alsmede promovendi bij de disciplinegroep die in het laatste jaar voor hun promotieonderzoek zitten en huidige en voormalige U(H)D's, postdocs en hoogleraren die deze promovendi begeleiden en hebben begeleid.

Het lidmaatschap kost 50 euro per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap dekt de kosten voor het jaarlijkse evenement. Lid worden? U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld retourneren naar info@epithera.nl. Voor meer informatie kan altijd contact worden opgenomen met een bestuurslid. Aanmeldingsformulier lidmaatschap Alumni Netwerk Epithera

Bestuursleden van het Alumni Netwerk Epithera
Patrick Souverein, voorzitter (Patrick@epithera.nl)
Pearl Gumbs, penningmeester (Pearl@epithera.nl)
Stefan Florentinus, secretaris (Stefan@epithera.nl)

Contact gegevens
Alumni Network Epithera
Postbus 80082
3508 TB Utrecht
Telefoon: 0(30 253 7324
Email: info@epithera.nl
Kvk nummer: 30233094
Rekeningnummer: ABN AMRO 43.45.72.128 in Utrecht